Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Chu Văn Sin (16/10/2017)

Liệt sĩ: Chu Văn Sin

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Vũ Long, Vũ Nhai, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 8/01/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 2, hàng 1, khu A, NT LS TP Hà Tĩnh, , Hà Tĩnh

Thân nhân: