Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Chu Văn Chung (18/10/2017)

Liệt sĩ: Chu Văn Chung

Ngày tháng năm sinh: 1944

Quê quán: Yên Ninh, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 24/3/1969

Đơn vị cấp phân đội: d304

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 3, lô 15, hàng 3, NT Duy Tân,TX Kom Tum, Kom Tum

Thân nhân: