Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Cao Văn Trọng (19/10/2017)

Liệt sĩ: Cao Văn Trọng

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Thống Nhất,  Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 10/10/1974

Đơn vị cấp phân đội: H2, a trưởng; c3, d2, e28

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 750, lô 5, hàng 5, NT TT Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kom Tum

Thân nhân: