Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đ/c Châu (16/10/2017)

Liệt sĩ: Đ/c Châu 

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 26/6/1970

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 10, hàng 31, NT huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế 

Thân nhân: