Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Bùi Quang Thư (05/10/2017)

Liệt sĩ: Bùi Quang Thư

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Phương Viên, Thái nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 13/5/1979

Đơn vị cấp phân đội: c7, d5, e199

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 143, lô 2, hàng 2-a1, NT Hoàng Đồng, TX. Lạng Sơn (cánh trái )

Thân nhân: Trần Thị Chén