Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Bế Xuân Thái (09/10/2017)

Liệt sĩ: Bế Xuân Thái

Ngày tháng năm sinh: 1957

Quê quán: Khôi Kỳ, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/06/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 10, dọc 2, ngang 1, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: