Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đào Xuân Thái (23/10/2017)

Liệt sĩ: Đào Xuân Thái

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 01/08/1972

Đơn vị cấp phân đội: bt'; d24, cao xạ, f1

Hy sinh tại: An Giang

Nghĩa Trang chôn cất: Gia đình bốc mộ ngày 05/8/2009

Thân nhân: