Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đào Văn Vọng (23/10/2017)

Liệt sĩ: Đào Văn Vọng

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phú Lương, Đại Từ, Thái nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/11/1971

Đơn vị cấp phân đội: Y tá; c16, e1

Hy sinh tại: An Giang

Nghĩa Trang chôn cất: Lô 18,  NTLS Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Thân nhân: