Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đặng Xuân Nghĩa (16/10/2017)

Liệt sĩ: Đặng Xuân Nghĩa

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 9/07/1966

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 369, lô 12, hàng 3,  NTLS Đô Lương, Nghệ An

Thân nhân: