Liệt sĩ: Đặng Văn Ứng (02/10/2017)

Liệt sĩ: Đặng Văn Ứng 

Ngày tháng năm sinh: 1956

Quê quán: Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

Ngày nhập ngũ: 4/1974

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị: c2, d1, e199

Hy sinh: Lạng Sơn

Tại Nghĩa Trang: 

Thân nhân: Đặng Văn Trường; Đỗ Thị Dậu

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao