Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đặng Văn Bình (10/10/2017)

Liệt sĩ: Đặng Văn Bình

Ngày tháng năm sinh: 1956

Quê quán: Minh Lập, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 14/01/1981

Đơn vị cấp phân đội: b1,Cs, c2,d4,e567

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 2, hàng 1B, NT Thông Nông, Cao Bằng

Thân nhân: