Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đặng Quang Vinh (09/10/2017)

Liệt sĩ: Đặng Quang Vinh

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Cải Đan, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 4/03/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/s, d4, BCHQS Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: NT Hồng Quang (từ Kéo Nạn đi Lũng Hóc), Quảng Hòa, Cao Bằng

Thân nhân: