Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đặng Quang Trung (16/10/2017)

Liệt sĩ: Đặng Quang Trung

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: N. Cường, Thái Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 6/10/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 23, lô KDT, hàng 3, NTLS Nam Đàn, Nghệ An

Thân nhân: