Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đặng Đình Sách (05/10/2017)

Liệt sĩ: Đặng Đình Sách

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Đồng Siêu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 362, khu G, NT Cao Lộc, Lạng Sơn

Thân nhân: