Không thể chậm trễ hơn việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ (15/02/2019)

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, giai đoạn 2016-2018, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ, trong đó trong nước có 2.670 hài cốt, Lào có 854 hài cốt và Cămphuchia có 2.362 hài cốt. Việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin làm tích cực; bằng phương pháp thực chứng đã xác định được 284 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định ADN đã phân tích được 475 trường hợp, trong đó 54 trường hợp có quan hệ huyết thống, không có quan hệ huyết thống 421 trường hợp. Cũng trong giai đoạn này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các tổ chức hội trong cả nước đã tổ chức giám định ADN cho 298 trường hợp, giám định xong 113 trường hợp, xác định đúng danh tính liệt sĩ 47 trường hợp; hỗ trợ tìm kiếm và quy tập 350 hài cốt liệt sĩ.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quốc gia: mặc dù công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong khi đó, mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ muốn biết được thông tin mộ liệt sĩ chờ đợi quá lâu, điều này đặt ra đòi hỏi phải đẩy nhanh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tình hình hiện nay, với những chủ trương, giải pháp thiết thực. Ý kiến chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng cũng có nghĩa là chúng ta không thể chậm trễ hơn được nữa trong việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Vẫn biết, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít dần. Trong khi, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và số lượng mộ liệt sĩ thiếu thông tin cần phải xác định danh tính còn lớn. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để có sức lan tỏa những chỉ thị nghị quyết, những ý kiến chỉ đạo tới mọi người dân để nâng cao nhận thức, chung tay hành động. Sau nhiều năm hoạt động thực hiễn, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, và rút ra được những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú. Trong thời gian tới Hội và các cấp Hội trong cả nước cần phối hợp chặt chẽ với các cấp lãnh đạo, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm để triển khai, tập trung làm tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là: Công tác Thông tin: Đẩy mạnh và mở rộng công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò của các cựu chiến binh, Ban liên lạc truyền thống các đơn vị, Chính quyền và nhân dân địa phương vùng chiến sự năm xưa, hội viên Hội HTGĐLS Việt Nam để phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Phối hợp tốt cùng các lực lượng tìm kiếm, quy tập và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ trong việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt kết quả thiết thực.

Hai là: Công tác Tuyên truyền: Làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là trang Website: trianlietsi.vn và Tạp chí điện tử Tri Ân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết nhất là Chỉ thị số 24/CT-TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị “ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo”; các chính sách chế độ, đặc biệt thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; các hoạt động tri ân liệt sĩ của Hội và tổ chức hội tại đơn vị và địa phương. Phối kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, tổ chức sự kiện, Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ, gặp mặt giao lưu tặng quà, kể chuyện truyền thống, gương các tổ chức và cá nhân có thành tích tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ v.v….nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Ba là: Công tác Tri ân: Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghi quyết số 325NQ/BCH ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội; tiếp tục triển khai các hoạt động theo 5 Chương trình hành động giai đoạn 2015-2020 với một số chỉ tiêu cụ thể đã ghi trong nghị quyết. Trong đó Chủ động thu thập, kết nối thông tin hỗ trợ và tư vấn thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng thực chứng, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ miễn phí giám định ADN theo nhóm mộ.

Với lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

                                                                                                                                                                          Trung tướng Lê Văn Hân                                                                                                                                                                             Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Theo trianlietsi.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao