Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và khai trương website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ (21/12/2017)
Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia trình bày Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,
Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2017;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã khẳng định: Năm 2017, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm cho công tác này trở nên toàn diện, sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 2.368 hài cốt liệt sĩ, trong đó, ở trong nước 1.156, ở Lào 338, ở Campuchia 874. Kết quả đó phản ánh quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã thống nhất: Hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. Tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước khoảng 1.200, ở nước ngoài khoảng 800).
Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 yêu cầu: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của năm 2018; trong đó tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; trọng điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực biên giới. Hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Kịp thời kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; tổ chức lực lượng chuyên trách, lâm thời phù hợp; bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện, chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước. Kết hợp chặt chẽ giữa rà phá bom, mìn, vật liệu nổ với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2016 - 2018. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237
và đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương khai trương website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã chính thức khai trương website quản lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ (địa chỉ: http://thongtinlietsi.gov.vn). Đây là website do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện, nhằm thống nhất quản lý và tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./.
 
* Ảnh đại diện: Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 chủ trì Hội nghị.
Theo chinhsachquandoi.gov.vn
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao