Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ khu vực phía Bắc (17/01/2018)

Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng, đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Cục Người có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng cơ quan Chính trị và cán bộ làm công tác chính sách thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương (cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, cấp Sư đoàn và tương đương trở lên) từ Quân khu 4 trở ra.


Quang cảnh Hội nghị

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sát thực, đạt được kết quả quan trọng. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức xác minh, tổng hợp, kết luận về số lượng liệt sĩ từng thời kỳ của đơn vị mình; tổ chức nghiên cứu lịch sử, truyền thống đơn vị để làm rõ thông tin, xác định số lượng liệt sĩ của từng trận đánh, đồng thời, sử dụng kết quả giải mã phiên hiệu, ký hiệu để xác định đơn vị, thời gian, địa bàn hy sinh... Trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức thẩm tra, xác minh, chuẩn hóa các thông tin về liệt sĩ; xây dựng phần mềm quản lý liệt sĩ và nhập danh sách liệt sĩ... Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát được 713.707 danh sách liệt sĩ, đạt 62,28%; xác minh 596.280 thông tin danh sách liệt sĩ, kết luận 776.171 thông tin về mộ liệt sĩ; toàn quân đã cập nhật 596.280 dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ vào phần mềm chuyên dụng; phân tách 135.723 danh sách liệt sĩ gửi về các địa phương. 


Đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT, Phó Chánh Văn phòng BCĐ quốc gia 1237,
trình bày báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
công tác chính sách năm 2018

Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, chia sẻ những khó khăn cũng như chỉ rõ nguyên nhân của một số hạn chế và các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và khẳng định: Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các địa phương xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền để công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục tổ chức xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện các trường dữ liệu về liệt sĩ. Tổ chức đối chiếu, khớp nối với cơ sở dự liệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để chuẩn hoá thông tin, cập nhật phần mềm quản lý toàn quốc; phấn đấu năm 2018, cơ bản hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tập trung xác minh, kết luận, chuẩn hóa thông tin từng danh sách liệt sĩ; tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia; phân tích, chuyển giao danh sách liệt sĩ về địa phương.

 
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách năm 2018, gồm: Công tác tham mưu, đề xuất ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chính sách; công tác nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; công tác chính sách hậu phương Quân đội; hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; công tác chính sách Thương binh, liệt sĩ - Người có công; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xây dựng ngành./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường trực BCĐ quốc gia 1237 chủ trì Hội nghị.

Theo chinhsachquandoi.gov.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao